Tehnicko stanje krova

Precizna specifikacija okusa i prirode opterećenja potrebna je za procjenu tehničkog stanja opreme, izbor materijala, utvrđivanje uzroka oštećenja ili tezu o promjenama i njezi.

U kontaktu s navedenim, koristimo numeričke metode za specifično određivanje razine opterećenja, u posljednjem, uglavnom metodu konačnih elemenata (MKE.Metoda konačnih elemenata može se također primijeniti na statičke elemente, kada je i dinamička. Kod dinamičkih događaja ključno je pitanje, na primjer, brzina promjene opterećenja, trenje i medijski tijekovi. Izračun nereda se više koristi u određivanju uzroka kvarova i oštećenja.Tipične analize u kombinaciji s izračunima mjerenja odnose se prvenstveno na:- provjera stanja naprezanja i deformacija kao oznaka kritičnih mjesta,- podešavanje stanja u objektu radi smanjenja intenziteta konstrukcije,- provjera uzroka štete dodatno njihov utjecaj na poslovanje,- modeliranje odljevaka i tokova.Igra, mes kalkulacija, također je veliko mjesto u pomorskoj industriji. Prilikom projektiranja plutajuće ili potopne strukture, detaljna FEM analiza njihovog oblika i drugih karakteristika se zaustavlja rješenjem za lijepa i ekonomična rješenja.Najbolje je zadovoljiti početne analize u ranoj fazi projekta. To će spriječiti pogreške u daljnjem dizajnu. Najvažniji čimbenik u izračunu je provjera trenutne čvrstoće projektirane konstrukcije. I u cjelini iu glavnim čvorovima. Korišten je izračun Mes i procjena čvrstoće na zamor.U posljednjih nekoliko godina došlo je do revolucije u kalkulacijama nereda i postupno se otvara do nedopustivosti lokalne plastifikacije materijala. U ugovoru s posljednjim možete brzo postaviti ekstremna iskustva i zaštititi vodene katastrofe koje se mogu dogoditi. Trenutno postoje radovi na razvoju standarda za minimiziranje štete uzrokovane tijekom sudara. Ogroman porast u obračunu nereda iniciran je EU projektima "Harder" i "Ciljevi". Korištenje mjernih izračuna je još veće.